Διάγνωση ρωγμών -
Καταγμάτων

Στις μέρες μας οι ρωγμές και τα κατάγματα των δοντιών έχουν αυξηθεί πάρα πολύ σε σχέση με παλιότερα κυρίως λόγω της παραμονής των φυσικών μας δοντιών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στο στόμα μας. Η θεραπεία και η πρόγνωση εξαρτάται από το είδος , τη θέση και την έκταση της ρωγμής. Η ύπαρξη ρωγμής προκαλεί κατά τη διάρκεια της μάσησης την μετακίνηση των κατεαγότων τμημάτων με αποτέλεσμα την πρόκληση πόνου. Η θεραπεία μπορεί να σημαίνει την τοποθέτηση στεφάνης, την τέλεση ενδοδοντικής θεραπείας ή και τα δύο μαζί. Καμιά φορά ακόμη και μετά από όλες τις θεραπείες η ρωγμή μπορεί να εξελίσσεται οπότε το δόντι να καταλήξει στην εξαγωγή. Σημαντική η πρόληψη η οποία αφορά το σταμάτημα κακών έξεων  ( δάγκωμα σκληρών αντικειμένων), τοποθέτηση ναρθήκων σε άτομα που σφίγγουν ή τρίζουν τα δόντια τους το βράδυ και σε άτομα που αθλούνται.