Τα νέα μας

ΝΕΟ

Οκτώβριος 2020

Η γιατρός έχει προσληφθεί στο τμήμα της Οδοντιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου ως επιστημονικός συνεργάτης. Αναλαμβάνει την εκπαίδευση φοιτητών στο αντικείμενο της Ενδοδοντίας τόσο σε εργαστηριακό όσο και σε κλινικό επίπεδο.

ΝΕΟ

4 - 5 Ιουλίου 2020

Η γιατρός παρακολούθησε Σεμινάριο στην Αθήνα που απευθυνόταν σε Ενδοδοντολόγους με τίτλο Canal Blockage Course που διοργάνωσε ο Αντώνης Χανιώτης και Hugo Sousa Dias. H γιατρός είχε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει διάφορα συστήματα και εργαλεία, για τη διάνοιξη ενασβεστιωμένων σωλήνων, την αφαίρεση αξόνων και σπασμένων εργαλείων.

15 Οκτωβρίου 2018

Επίσκεψη στο νηπιαγωγείο Rolly Rolly kindergarden όπου μιλήσαμε για τη στοματική υγιεινή και τη σωστή διατροφή για την υγεία των δοντιών μας

Αναπαραγωγή Βίντεο
Πατήστε διπλό click στο βίντεο για το πλήρες μέγεθος

21-23 Σεπτεμβρίου 2018

Η γιατρός παρακολούθησε τις εργασίες του 2ου διεθνούς συνεδρίου που έγινε στην Αθήνα.
Αναπαραγωγή Βίντεο
Πατήστε διπλό click στο βίντεο για το πλήρες μέγεθος
Αναπαραγωγή Βίντεο
Πατήστε διπλό click στο βίντεο για το πλήρες μέγεθος