Μύθοι

Η ενδοδοντική θεραπεία είναι επώδυνη

Η Ενδοδοντική θεραπεία γίνεται με τη χορήγηση τοπικής αναισθησίας όπως και κάθε άλλη οδοντιατρική εργασία έτσι ώστε η κάθε επίσκεψη να είναι ανώδυνη. Ορισμένες φορές μετά το τέλος κάθε σταδίου και συχνότερα μετά το στάδιο της τελικής έμφραξης υπάρχει ενόχληση που επιδεινώνεται με τη μάσηση. Η ενόχληση μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 3 μέρες και αντιμετωπίζεται με θερμές στοματοπλύσεις ή και αναλγητικά.

Το δόντι μετά την ενδοδοντική θεραπεία θα αλλάξει χρώμα

Κάθε δόντι με ενδοδοντική θεραπεία έχει πιθανότητα να αναπτύξει κάποιου βαθμού δυσχρωμία η οποία εξαρτάται από πολλούς παράγοντες κυρίως από το είδος της πάθησης που οδήγησε στην ενδοδοντική θεραπεία , στη χρονιότητα του προβλήματος αλλά και από τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη θεραπεία και αποκατάσταση. Ακόμα και αν προκληθεί αλλαγή στο χρώμα του δοντιού υπάρχουν διάφορες τεχνικές για να αποκατασταθεί το φυσιολογικό του χρώμα.

Είναι προτιμότερο να γίνει εξαγωγή του δοντιού και όχι Ενδοδοντική Θεραπεία

Δόντια που μέχρι πριν λίγα χρόνια ήταν καταδικασμένα σε εξαγωγή, σήμερα μπορούν να σωθούν με Ενδοδοντική Θεραπεία. Το βασικό όφελος για τον ασθενή είναι η διατήρηση του δοντιού στο στόμα, ενώ με την εξαγωγή θα μείνει κενός χώρος που θα πρέπει στη συνέχεια να αποκατασταθεί με γέφυρα ή εμφύτευμα. Να θυμόμαστε πάντα ότι καμία προσθετική εργασία δεν μπορεί να αντικαταστήσει το φυσικό δόντι.

Η ενδοδοντική θεραπεία προκαλεί συστηματικές ασθένειες

Υπήρξε περίοδος στην ιστορία της οδοντιατρικής που οι Ενδοδοντικές θεραπείες θεωρήθηκαν υπεύθυνες για πολλά προβλήματα στην υγεία. Εκείνο που δεν παρατηρήθηκε όμως ήταν ότι συνήθως τα δόντια αυτά που είχαν μεγάλες αλλοιώσεις, κύστεις και αποστήματα ήταν τα μη σωστά θεραπευμένα δόντια και όχι τα δόντια με σωστές ενδοδοντικές θεραπείες. Πλέον δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το σωστά θεραπευμένο δόντι είναι υγιές και μπορεί να μείνει στο στόμα όσο και τα υπόλοιπα μη θεραπευμένα δόντια.