Οδοντικό τραύμα

Δυστυχώς οι τραυματισμοί στην στοματική περιοχή μπορεί να συμβούν σε όλες τις ηλικίες ιδίως στις νεαρότερες. Περιστατικά τραυματισμών συμβαίνουν στο 25% των παιδιών της σχολικής ηλικίας και στο 30% των ενηλίκων . Αιτίες που μπορεί να προκαλέσουν τους τραυματισμούς είναι οι αθλοπαιδιές, τα αυτοκινητιστικά ατυχήματα, οι πτώσεις και οι καυγάδες.
Στα νεογιλά δόντια συνήθως οι τραυματισμοί αφορούν ενσφήνωση ή εκγόμφωση του δοντιού ενώ στα μόνιμα συμβαίνουν συνήθως κατάγματα είτε μόνο στη μύλη ή στη ρίζα είτε συνδιασμός κατάγματος μύλης-ρίζας. Πολύ μεγάλης σημασίας είναι ο επανέλεγχος στις περιπτώσεις τραύματος που καλό είναι να φτάνει μέχρι και πέντε χρόνια μετά. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο: