Ακτινοδιάγνωση

Στο ιατρείο μας σημαντικό μέρος στη διάγνωση του προβλήματος και στο σχεδιασμό της θεραπείας προσφέρουν οι ακτινογραφίες. Με σύγχρονα ακτινολογικά μηχανήματα που υποβάλλονται σε έλεγχο από ακτινοφυσικό κάθε χρόνο , είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε τις ακόλουθες ακτινογραφίες.

Ενδοστοματική ακτινογραφία

Η κλασσική οδοντιατρική ακτινογραφία, σήμερα με τη βοήθεια της τεχνολογίας και του εξοπλισμού που διαθέτει το ιατρείο μας προσφέρεται με ψηφιακή απεικόνιση για μείωση της ποσότητας της ακτινοβολίας που προσλαμβάνει ο ασθενής και αύξηση της ευκρίνειας της εικόνας που έχουμε. Τα αρχεία φυλάγονται ηλεκτρονικά και μπορούμε να ανατρέξουμε σε αυτά όποτε τα χρειαστούμε για να συγκρίνουμε την ίδια περιοχή μετά από κάποιο χρονικό διάστημα ή να στείλουμε τα στοιχεία αυτά στον θεράποντα ιατρό σας , αν παραστεί ανάγκη.

Πανοραμική ακτινογραφία

Είναι πολλές φορές αναγκαίο να έχουμε τη γενική εικόνα της στοματικής κοιλότητας είτε γιατί υπάρχουν πολλαπλά προβλήματα, είτε γιατί υπάρχει διάχυτη ενόχληση χωρίς εντόπιση. Σε αυτές τις περιπτώσεις μια πανοραμική ακτινογραφία θα μας βοηθήσει να δούμε όλα τα δόντια και τις γνάθους προσανατολίζοντας μας στο ποια περιοχή παρουσιάζει πρόβλημα ή χρήζει επιπλέον διερεύνησης. Όπως και η οπισθοφατνιακή ακτινογραφία έτσι και η πανοραμική ακτινογραφία είναι σε ψηφιακή μορφή για τη μικρότερη δοσολογία ακτινοβόλησης σας.